ساخت و ساز

با در دست داشتن نقشه های فاز یک و دو معماری و رندرهای 3 بعدی، مدیریت پروژه اقدام به برنامه ریزی جزئی تعیین زمان بندی پروژه و هزینه های اجرایی نموده ونتیجه آن به اطلاع و تایید کارفرما می رسد و به این ترتیب عملیات اجرایی آغاز می شود.

بیشتر بخوانید