بازسازی

شروع عملیات ساختمانی اعم از ساخت و بازسازی بعضاً بسیار نگران کننده است. طول مدت، هزینه و کیفیت اجرای آن از عواملی هستند که سبب این نگرانی می شوند و اینجاست که همکاری گروه متخصص و با تجربه می تواند امور را آسان کرده و مسیر را هموار سازد.

روند اغاز و انجام پروژه های بازسازی بشرح زیر است:

1 – مشاوره رایگان

 2 – طراحی اولیه

 بر طبق مشاوره اولیه و فهرست نیازها و علایق شما و نقشه های 2 بعدی و 3 بعدی از خانه یا بنای خود خواهید داشت تا به درک بهتری از آنچه می خواهید برسید.

 3 – نتیجه گیری و قرارداد

 مذاکره در مورد بودجه، زمان بندی و سایر جزئیات و عقد قرارداد.

 4 – جزئیات طراحی و انتخاب مصالح

 در این مرحله هر بخش طراحی بطور جداگانه مورد تحلیل قرار گرفته و جزئیات آن با توجه به قیمت مصالح انتخاب می شوند.

 5 – مقدمات اجرا

طراح با جمع آوری اطلاعات بدست آمده از مراحل قبل، نقشه های اجرائی را تهیه وبا تایید کارفرما به مدیر پروژه تحویل میدهد و به این ترتیب اجرای پروژه آغاز می شود.

 

بیشتر بخوانید